Plazma
Wyładowanie RF w polu magnetycznym

Plazma
Wyładowanie RF w polu magnetycznym

Tematyka badawcza zakładu


Wyznaczanie parametrów atomowych

  • Pomiary stałych atomowych (prawdopodobieństw przejść linii widmowych) atomów i jonów metodą spektroskopii emisyjnej
  • Obliczanie starkowskich profili linii widmowych formowanych w plazmie.
  • Badanie starkowskiego poszerzenia linii widmowych w plazmach (pomiary).

Diagnostyka plazmy

  • Diagnostyka plazmy metodami klasycznej i laserowej spektroskopii.
  • Badanie efektów odmieszania w plazmach (demixing effects).
  • Diagnostyka elektrycznych wyładowań barierowych i badanie pól elektrycznych przy powierzchni dielektryka.

Modelowanie

Symulacje komputerowe procesów fizycznych, w tym modelowanie plazm.

Inne

  • Zastosowanie materiałów piezo-, piro- i ferroelektrycznych do konstrukcji generatorów plazmy.
  • Pułapkowanie atomów, kondensacja Bosego-Einsteina, fotoasocjacja, spektroskopia ultrazimnych molekuł.

Instytut Fizyki UO – położenie na mapie

icon-car.pngFullscreen-Logo
 

ładowanie mapy - proszę czekać...

  50.672734, 17.930911 Instytut Fizyki UO.leaflet-control-layers-toggle {display:none!Important;}

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych.

Close