Plazma
Wyładowanie RF w polu magnetycznym
Plazma
Wyładowanie RF w polu magnetycznym

Tematyka badawcza katedry


Wyznaczanie parametrów atomowych

 • Pomiary stałych atomowych (prawdopodobieństw przejść linii widmowych) atomów i jonów metodą spektroskopii emisyjnej
 • Obliczanie starkowskich profili linii widmowych formowanych w plazmie.
 • Badanie starkowskiego poszerzenia linii widmowych w plazmach (pomiary).

Diagnostyka plazmy

 • Diagnostyka plazmy nisko- i wysokotemperaturowej metodami klasycznej i laserowej spektroskopii.
 • Badanie efektów odmieszania w plazmach (demixing effects).
 • Diagnostyka elektrycznych wyładowań barierowych i badanie pól elektrycznych przy powierzchni dielektryka.
 • Projektowanie i budowa urządzeń spektroskopowych do diagnostyki plazmy.

Modelowanie i teoria

 • Teoria związków z  ciężkimi
  fermionami.
 • Teoria nieuporządkowanych ciał stałych.
 • Wpływ domieszek i defektów na własności termodynamiczne i kinetyczne
  (np. przewodnictwo)
 • Opis substancji nieuporządkowanych za pomocą pochodnych ułamkowych..

Inne

 • Zastosowanie materiałów piezo-, piro- i ferroelektrycznych do konstrukcji generatorów plazmy.

Instytut Fizyki UO – położenie na mapie

icon-car.png
 

ładowanie mapy - proszę czekać...

  50.672734, 17.930911 Instytut Fizyki UO.leaflet-control-layers-toggle {display:none!Important;}

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych.

Close